Language of document :

A Grondwettelijk Hof (Belgium) által 2019. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Middlegate Europe NV kontra Ministerraad

(C-471/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Grondwettelijk Hof

Az alapeljárás felei

Felperes: Middlegate Europe NV

Alperes: Ministerraad

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 49. cikket – adott esetben az EUMSZ 56. cikkel, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 15. és 16. cikkével, valamint az egyenlőség elvével együttesen –, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely arra kötelezi az 1972. évi törvény értelmében vett kikötői munkákat – többek között a hajók szűk értelemben vett be- és kirakodásával össze nem függő tevékenységeket – végezni kívánó személyeket vagy vállalkozásokat, hogy ehhez kizárólag elismert kikötői dolgozókat vegyenek igénybe?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén fenntarthatja-e a Grondwettelijk Hof (alkotmánybíróság, Belgium) ideiglenesen az 1972. évi törvény szóban forgó 1. és 2. cikkének joghatásait a jogbizonytalanság, valamint a szociális feszültségek elkerülése és a jogalkotó számára annak lehetővé tétele érdekében, hogy e rendelkezéseket összhangba hozza az uniós jogból eredő kötelezettségekkel?

____________