Language of document :

2019 m. birželio 20 d. Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Middlegate Europe NV / Ministerraad

(Byla C-471/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Grondwettelijk Hof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Middlegate Europe NV

Kita kasacinio proceso šalis: Ministerraad

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 49 straipsnį, prireikus taikomą kartu su SESV 56 straipsniu, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 15 ir 16 straipsniais bei lygybės principu, reikia aiškinti taip, kad jis prieštarauja tokiam nacionaliniam teisiniam reguliavimui, pagal kurį asmenys arba įmonės, kurie Belgijos uosto teritorijoje norėtų atlikti uosto darbus, kaip tai suprantama pagal 1972 m. įstatymą (įskaitant ir veiklą, nesusijusią su laivų pakrovimu ir iškrovimu tiesiogine prasme), privalo tam samdyti tik pripažintus dokininkus?

2.    Teigiamo atsakymo atveju, ar Grondwettelijk Hof turi teisę laikinai palikti galioti aptariamas 1972 m. įstatymo 1 ir 2 straipsnių nuostatas, siekiant išvengti teisinio netikrumo ir socialinės įtampos, taip pat suteikti įstatymui leidėjui galimybę jas suderinti su Sąjungos teisėje numatytais įpareigojimais?

____________