Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Kúria (Republica Ungară) la 26 iunie 2019 – Emberi Erőforrások Minisztériuma/Szent Borbála Kórház

(Cauza C-491/19)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Kúria

Părțile din procedura principală

Reclamant în primă instanță și intimat: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Pârât în primă instanță și recurent: Szent Borbála Kórház

Întrebările preliminare

În cadrul unui raport juridic născut dintr-o convenție de subvenționare, autoritățile și organismele intermediare ale statelor membre competente să soluționeze o procedură în constatarea unei neregularități ca primă autoritate de recurs au posibilitatea să examineze în mod direct, în cadrul procedurilor respective, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991 (denumit în continuare „regulamentul”) – în special în cadrul mecanismului de control reglementat la articolele 60, 70 și 98 din acesta –, orice încălcare din care rezultă sau poate rezulta un prejudiciu la adresa intereselor financiare ale bugetului Uniunii Europene și sunt obligate, dacă este necesar, să aplice o corecție financiară?

O reglementare de procedură națională sau jurisprudența pronunțată în interpretarea sa, care, în cazul unei convenții de subvenționare, permite să se constate o nerespectare a acesteia constând în încălcarea reglementării în materia achizițiilor publice (neregularitate) și să se formuleze orice pretenție civilă bazată pe încălcarea respectivă numai dacă o comisie de arbitraj sau o instanță – în cadrul unui control jurisdicțional al deciziei acestei comisii de arbitraj – a constatat cu titlu definitiv existența încălcării respective, garantează cu eficiența adecvată protecția intereselor financiare ale Uniunii?

Dacă încălcarea reglementării în materia achizițiilor publice implică o neregularitate, însă nu s-a inițiat o procedură în fața comisiei de arbitraj, instanța sesizată cu pretențiile civile privind respectarea convenției de subvenționare are posibilitatea să constate neregularitatea privind achizițiile publice atunci când examinează nerespectarea convenției?

____________

1 JO 2006, L 210, p. 25, Ediție specială, 14/vol. 2, p. 64.