Language of document :

Valitus, jonka Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. on tehnyt 21.8.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-64/18, Alfamicro v. komissio, 28.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-623/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Valittaja: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (edustajat: G. Gentil Anastácio ja D. Pirra Xarepe, advogados, sekä M. Stock da Cunha, advogada estagiária)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-64/181 antama tuomio on kumottava

komission 13.12.2017 antama päätös C(2017) 8839 final on kumottava

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja katsoo sopimussuhteisen luoton perustana olevan itse sopimuksen. Tämän seurauksena on niin, että jos komissiolla on ollut mahdollisuus esittää vaatimuksensa toteamiskanteessa, mutta se ei ole esittänyt niitä, se ei voi tuomion antamisen jälkeen antaa maksuunpanopäätöksiä tilinylitysluoton määristä.

Komissio käytti väärin harkintavaltaansa.

Toteamistuomiossaan (T-831/14)2 unionin yleinen tuomioistuin lausui komission tukisopimukseen perustuvasta luotosta eikä – kuten unionin yleinen tuomioistuin väittää nyt virheellisesti – tarkastuksen kohteena olevaan ajanjaksoon liittyvistä kustannuksista, joiden osalta tukea ei voida myöntää.

Toteamiskanteesta (T-831/14) annetun tuomion tuomiolauselmassa ei mainita mitään rajoitusta luoton, ajanjakson eikä kulujen osalta.

Yhtä velvoitetta, joka on tukisopimuksen mukainen luotto, vastaa yksi maksuunpanopäätös.

On täysin epäloogista, että unionin yleinen tuomioistuin vahvistaa lopullisesti luoton määrän, kun velkoja väittää, että kaikkia määriä ei ollut laskettu.

Kantaja väittää, että siitä hetkestä lähtien, kun toteamiskanne on nostettu unionin sopimussuhteeseen perustuvan luoton vahvistamiseksi, komission on kiellettyä antaa maksuunpanopäätöksiä ottamatta huomioon unionin yleisen tuomioistuimen tuomiota.

Jos toteamiskanne koskee sopimussuhteeseen perustuvaa luottoa, jonka haltija komissio on velalliseen nähden, unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta vahvistaa luoton määrä sulkee pois komission toimivallan antaa maksuunpanopäätöksiä, joissa sivuutetaan tuomio.

____________

1 EU:T:2019:453.

2 Ks. asia C-14/18 P.