Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-64/18. sz., Alfamicro kontra Bizottság ügyben 2019. június 28-án hozott ítélete ellen az Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da által 2019. augusztus 21-én benyújtott fellebbezés

(C-623/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Fellebbező: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da (képviselők: G. Gentil Anastácio és D. Pissa Xarepe ügyvédek, valamint M. Stock da Cunha ügyvédjelölt)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-64/18. sz. ügyben hozott ítéletét.

A Bíróság semmisítse meg a 2017. december 13-i C(2017) 8839 végleges bizottsági határozatot.

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező azt állítja, hogy a szerződéses hitelt keletkeztető tény maga a szerződés. Ezért, ha a Bizottságnak lehetősége volt megállapítás iránti keresetben megfogalmazni követeléseit, és nem tett így, az ítélet meghozatalát követően nem bocsáthat ki végrehajtható okiratokat fedezetlen hiteltartozásról.

A Bizottság hatáskörrel való visszaélést követett el.

Megállapító ítéletében (T-831/14)1 a Törvényszék határozott a Bizottság azon hiteléről, amely a támogatási megállapodásból ered, nem pedig, amint azt tévesen a Törvényszék állítja, a könyvvizsgálat által lefedett időszakra vonatkozó, nem támogatható költségekből.

Az ítélet rendelkező részéből, amely a megállapítás iránti kérelemről dönt (T-831/14),2 semmiféle korlátozás nem következik, sem a hitelt érintően, sem az időszak vonatkozásában, sem pedig a költségeket illetően.

Az egyetlen kötelezettségnek, a hitelnek a támogatási megállapítás értelmében egyetlen végrehajtható okirat felel meg.

Nincs semmi értelme annak, hogy a Törvényszék véglegesen rögzít egy hitelt, és később a hitelező arra hivatkozik, hogy végül nem került minden összeg kiszámításra.

A fellebbező azt állítja, hogy azon időponttól kezdődően, amikor benyújtanak egy megállapítás iránti, az uniós szerződéses hitel rögzítésére irányuló keresetet, a Bizottságnak tilos végrehajtható okiratokat kibocsátani anélkül, hogy referenciaként a Törvényszék ítéletét használja.

ha a megállapítás iránti kereset tárgya az a szerződéses hitel, amelyek a Bizottság a jogosultja az adóssal szemben, a Törvényszéknek a hitel rögzítésére vonatkozó hatásköre kizárja a Bizottság azon hatáskörét, hogy az ítélettel szemben végrehajtható okiratokat bocsásson ki.

____________

1 EU:T:2019.453.

2 Lásd: C-14/18. P. sz. ügy