Language of document :

2019 m. rugpjūčio 21 d. Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-64/18 Alfamicro / Komisija

(Byla C-623/19 P)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Apeliantė: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da., atstovaujama advokatų G. Gentil Anastácio ir D. Pirra Xarepe bei advokatės stažuotojos M. Stock da Cunha

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-64/181 .

Panaikinti 2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimą C(2017) 8339 final.

Priteisti iš Europos Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė teigia, kad sutartinis reikalavimas atsirado dėl pačios sutarties. Vadinasi, jei Komisija turėjo galimybę pareikšti pretenzijas per patvirtinamąjį procesą, bet nieko nedarė, ji negali priėmus sprendimą išleisti vykdomųjų dokumentų dėl pereikvotų sumų.

Komisija piktnaudžiavo įgaliojimais.

Savo sprendime (byla T-831/142 ) Bendrasis Teismas nusprendė, kad Komisijos reikalavimas atsirado dėl subsidijos sutarties, o ne dėl, kaip dabar neteisingai teigia Bendrasis Teismas, išlaidų, netinkamų finansuoti ir patirtų per audito laikotarpį.

Sprendimo (byla T-831/14) rezoliucinėje dalyje nėra nustatyta jokio apribojimo nei dėl skolinio reikalavimo, nei dėl laikotarpio, nei dėl išlaidų.

Yra tik viena pareiga – skolinis reikalavimas pagal subsidijos sutartį atitinka vieną vykdomąjį dokumentą.

Nelogiška, kad Bendrasis Teismas nustatė galutinai skolinį reikalavimą, o kreditorius teigia, kad galutinai visos sumos nebuvo paskaičiuotos.

Ieškovė teigia, kad prasidėjus patvirtinamajam procesui, per kurį siekiama nustatyti Sąjungos skolinį reikalavimą, Komisijai draudžiama išleisti vykdomuosius dokumentus neatsižvelgiant į Bendrojo Teismo sprendimą.

Jeigu patvirtinamuoju procesu siekiama nustatyti Komisijos skolinį reikalavimą skolininkui, Bendrojo Teismo kompetencija nustatyti skolinį reikalavimą atimami Komisijos įgaliojimai išleisti vykdomuosius dokumentus, kuriais viršijamas sprendimas.

____________

1 EU:T:2019:453.

2 Žr. bylą C-14/18 P.