Language of document :

Recurs introdus la 21 august 2019 de Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 28 iunie 2019 în cauza T-64/18, Alfamicro/Comisia

(Cauza C-623/19 P)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Recurentă: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (reprezentanți: G. Gentil Anastácio și D. Pirra Xarepe, avocați, și M. Stock da Cunha, avocată stagiară)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

anularea Hotărârii Tribunalului pronunțate în cauza T-64/181 ;

anularea Deciziei C(2017) 8839 final a Comisiei din 13 decembrie 2017;

obligarea Comisiei Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurenta susține că faptul generator al unei creanțe contractuale este însuși contractul. În consecință, în cazul în care Comisia a avut ocazia să își formuleze pretențiile în acțiunea declaratorie, dar nu a făcut nimic în această privință, nu poate, ca urmare a pronunțării hotărârii, să emită titluri executorii cu privire la sume aferente creditului de trezorerie.

Comisia a săvârșit un abuz de putere.

În hotărârea declarativă (T-831/14)2 , Tribunalul a statuat cu privire la creanța Comisiei rezultată din convenția de subvenționare și nu, astfel cum susține actualmente în mod eronat Tribunalul, cu privire la costurile neeligibile referitoare la perioada acoperită de audit.

Dispozitivul hotărârii pronunțate cu privire la acțiunea declaratorie (T-831/14) nu menționează nicio limitare, nici cu privire la credit, nici în ceea ce privește perioada, nici cu privire la costuri.

Unei singure obligații – creditul acordat în conformitate cu convenția de subvenționare – îi corespunde un singur titlu executoriu.

Nu are niciun sens ca Tribunalul să stabilească în mod definitiv o creanță, iar ulterior creditorul să susțină că, în cele din urmă, nu au fost calculate toate sumele.

Recurenta susține că, din momentul în care este introdusă o acțiune declaratorie privind stabilirea creanței contractuale a Uniunii, Comisiei îi este interzis să emită titluri executorii fără a lua drept referință hotărârea Tribunalului.

În cazul în care acțiunea declaratorie are ca obiect creanța contractuală pe care o are Comisia față de debitor, competența Tribunalului de a stabili creanța exclude orice prerogativă a Comisiei de a emite titluri care să se suprapună cu hotărârea.

____________

1 EU:T:2019:453

2 A se vedea cauza C-14/18 P.