Language of document :

Pritožba, ki jo je 21. avgusta 2019 vložila Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 28. junija 2019 v zadevi T-64/18, Alfamicro/Komisija

(Zadeva C-623/19 P)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Pritožnica: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (zastopniki: G. Gentil Anastácio in D. Pirra Xarepe, advogados, ter M. Stock da Cunha, advogada estagiária)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Sodba Splošnega sodišča v zadevi T-64/181 naj se razveljavi;

Sklep Komisije C(2017) 8839 final z dne 13. decembra 2017 naj se razglasi za ničen;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica trdi, da pogodbena terjatev izvira iz same pogodbe. Zato če je Komisija imela možnost podati zahtevke v okviru ugotovitvene tožbe, vendar tega ni storila, ne more po izdaji sodbe izdajati izvršilnih naslovov v zvezi z zneski terjatve, ki jo je bilo treba ugotoviti.

Komisija je zlorabila pooblastila.

Splošno sodišče se je v ugotovitveni sodbi (T-831/14)2 izreklo o terjatvi Komisije, ki izvira iz pogodbe o dodelitvi subvencije, ne pa, kot dandanes napačno trdi Splošno sodišče, o neupravičenih stroških v zvezi z obdobjem, ki je bilo zajeto z revizijo.

V izreku sodbe, ki je bila izdana v zvezi z ugotovitveno tožbo (T-831/14), ni omenjene nobene omejitve glede terjatve, obdobja ali stroškov.

Eni obveznosti, in sicer terjatvi v skladu z določili pogodbe o dodelitvi subvencije, ustreza en izvršilni naslov.

Povsem nelogično je, da je Splošno sodišče dokončno določilo terjatev, saj upnik trdi, da vsi zneski še niso bili dokončno izračunani.

Pritožnica trdi, da Komisija od vložitve ugotovitvene tožbe za določitev pogodbene terjatve Unije dalje ne sme izdajati izvršilnih naslovov, ne da bi za podlago vzela sodbo Splošnega sodišča.

Če je predmet ugotovitvene tožbe pogodbena terjatev, ki jo ima Komisija do dolžnika, pristojnost Splošnega sodišča za določitev terjatve izključuje vsakršno pristojnost Komisije, da izda izvršilne naslove, ki nadomeščajo sodbo.

____________

1     EU:T:2019:453.

2     Glej zadevo C-14/18 P.