Language of document : ECLI:EU:C:2019:791


 


 Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 26. septembra rīkojums –
Raiffeisenbank St. StefanJagerbergWolfsberg

(lieta C277/19) (1)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts – Patēriņa kredītlīgumi – Līgumi pirms Horvātijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai – Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība

Prejudiciāli jautājumi – Tiesas kompetence – Robežas – Kopienas direktīvas interpretācija tiesvedībā pirms valsts pievienošanās Eiropas Savienībai – Izslēgšana

(LESD 267. pants; Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts)

(skat. 27.–30. punktu)

Rezolutīvā daļa

Eiropas Savienības Tiesas kompetencē acīmredzami nav izskatīt lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Općinski sud u Zadru (Zadaras rajona tiesa, Horvātija) iesniedza ar 2019. gada 25. marta lēmumu.


1 OV C 187, 3.6.2019.