Language of document : ECLI:EU:C:2019:614


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 11.7.2019 – Agrotiki Trapeza tis Ellados

(asia C-262/19)(1)

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla – Valtiontuet – Viljelijöille myönnettyjen pankkilainojen vakuutena olevien kiinnitysten vahvistaminen – Kansallinen lainsäädäntö, jossa asetetaan enimmäismäärä summalle, jota varten kiinnitykset vahvistetaan – Puutteellinen selostus syistä, joiden vuoksi ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin on ryhtynyt tarkastelemaan kysymystä unionin oikeuden tiettyjen säännösten tulkinnasta – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

1.      Ennakkoratkaisukysymykset – Tutkittavaksi ottaminen – Pyyntö, jossa ei täsmennetä asiaan liittyviä tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja eikä esitetä syitä, joihin ennakkoratkaisupyynnön esittäminen yhteisöjen tuomioistuimelle perustuu – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

(SEUT 267 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla)

(ks. 12–17 ja 22 kohta sekä määräysosa)

2.      Valtiontuki – Käsite – Tulkinta – Kansallisten tuomioistuinten toimivalta – Rajat

(SEUT 107 artiklan 1 kohta ja SEUT 267 artikla)

(ks. 18–21 kohta)

Ratkaisu

Polymeles Protodikeio Athinonin (Ateenan alioikeus, Kreikka) 8.2.2019 tekemällään päätöksellä esittämän ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.


1 EUVL C 187, 3.6.2019.