Language of document : ECLI:EU:C:2019:614


 


 Rješenje Suda (osmo vijeće) od 11. srpnja 2019. – Agrotiki Trapeza tis Ellados

(predmet C-262/19)(1)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 53. stavak 2. i članak 94. Poslovnika Suda – Državne potpore – Osnivanje hipoteka kojima se osiguravaju bankovni krediti odobreni poljoprivrednicima – Nacionalno zakonodavstvo kojim se propisuje najviši iznos za koji se hipoteke osnivaju – Nedovoljno obrazloženi razlozi koji su naveli sud koji je uputio zahtjev da postavi pitanje o tumačenju prava Unije – Očita nedopuštenost”

1.      Prethodna pitanja – Dopuštenost – Zahtjev bez ikakvog pojašnjenja o činjeničnom i pravnom kontekstu kao i o razlozima koji opravdavaju upućivanje prethodnog pitanja Sudu – Očita nedopuštenost

(čl. 267. UFEU-a; Statut Suda, čl. 23.; Poslovnik Suda, čl. 53. st. 2. i čl. 94.)

(t. 12.-17., 22. i izreka)

2.      Potpore koje dodjeljuju države – Pojam – Tumačenje – Nadležnost nacionalnih sudova – Granice

(čl. 107. st. 1. i čl. 267. UFEU-a)

(t. 18.-21.)

Izreka

Zahtjev za prethodnu odluku koji je odlukom od 8. veljače 2019. uputio PolymelesProtodikeioAthinon (Visoki građanski sud u Ateni, Grčka) očito je nedopušten.


1 SL C 187, 3. 6. 2019.