Language of document : ECLI:EU:C:2019:614


 


 Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 11. julija 2019 – Agrotiki Trapeza tis Ellados

(Zadeva C262/19)(1)

„Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča – Državne pomoči – Ustanovitev hipotek, ki zavarujejo bančna posojila, odobrena kmetom – Nacionalna zakonodaja, ki določa zgornjo mejo zneska, za katerega so ustanovljene hipoteke – Nezadostna navedba razlogov, iz katerih se je predložitveno sodišče spraševalo o razlagi prava Unije – Očitna nedopustnost“

1.      Vprašanja za predhodno odločanje – Dopustnost – Predlog za predhodno odločanje, ki ne vsebuje nobenih informacij glede dejanskega in pravnega okvira in ki ne pojasnjuje razlogov za njegovo predložitev Sodišču – Očitna nedopustnost

(člen 267 PDEU; Statut Sodišča, člen 23; Poslovnik Sodišča, člena 53(2) in 94)

(Glej točke od 12 do 17 in 22 ter izrek.)

2.      Pomoči, ki jih dodelijo države – Pojem – Razlaga – Pristojnost nacionalnih sodišč – Meje

(člena 107(1) in 267 PDEU)

(Glej točke od 18 do 21.)

Izrek

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Polymeles Protodikeio Athinon (okrožno sodišče v Atenah, Grčija) z odločbo z dne 8. februarja 2019, je očitno nedopusten.


1UL C 187, 3.6.2019.