Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 12. června 2019 – Stichting Brein v. News-Service Europe BV

(Věc C-442/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Stichting Brein

Žalovaná: News-Service Europe BV

Předběžné otázky

1)    Provádí provozovatel platformy pro služby Usenet (jako byla společnost NSE) za okolností popsaných v bodech [1 až 7] a [16] této žádosti o rozhodnutí o předběžných otázkách sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. 2001, L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230) (dále jen „směrnice 2001/29/ES“)?

2)    V případě, že odpověď na první otázku bude kladná (a jedná se tedy o sdělování veřejnosti):

Brání zjištění, že provozovatel platformy pro služby Usenet provádí sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES, použití čl. 14 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Úř. věst. 2000, L 178, s. 1; Zvl. vyd. 13/25, s. 399) (dále jen „směrnice 2000/31/ES“)?

3)    V případě, že odpověď na první nebo druhou otázku bude záporná (a v zásadě tedy je možné dovolávat se vyloučení odpovědnosti podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2000/31/ES):

Zastává provozovatel platformy pro služby Usenet, který poskytuje služby ve smyslu uvedeném v bodech [1 až 7] a [16] této žádosti o rozhodnutí o předběžných otázkách, aktivní roli, která tomu, aby se dovolával čl. 14 odst. 1 směrnice 2000/31/ES, brání jiným způsobem?

4)    Lze provozovateli platformy pro služby Usenet, který provádí sdělování veřejnosti a může se dovolávat článku 14 odst. 1 směrnice 2000/31/ES, zakázat, aby pokračoval v protiprávním jednání, resp. lze vůči němu vydat příkaz, který překračuje rámec možností stanovených v čl. 14 odst. 3 této směrnice, nebo tomu brání čl. 15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES?

____________