Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 12. juunil 2019 – Stichting Brein versus News-Service Europe BV

(kohtuasi C-442/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Stichting Brein

Vastustaja: News-Service Europe BV

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Useneti-teenuste platvormi käitaja (nagu oli NSE) tegeleb käesoleva eelotsusetaotluse punktides [1–7] ja punktis [16] kirjeldatud asjaoludel üldsusele edastamisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT 2001, L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 23) artikli 3 lõike 1 tähenduses?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt (ja järelikult on tegemist üldsusele edastamisega):

Kas järeldus, et Useneti-teenuste platvormi käitaja tegeleb üldsusele edastamisega direktiivi 2001/29/EÜ artikli 3 lõike 1 tähenduses, ei luba kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT 2000, L 178, lk 1; ELT eriväljaanne 13/15, lk 399) artikli 14 lõiget 1?

3.    Kui esimesele või teisele küsimusele tuleb vastata eitavalt (ja seega on põhimõtteliselt võimalik tugineda direktiivi 2000/31/EÜ artikli 14 lõike 1 kohasele vastutuse välistamisele):

Kas Useneti-teenuste platvormi käitajal, kes osutab käesoleva eelotsusetaotluse punktides [1–7] ja punktis [16] kirjeldatud teenuseid, on aktiivne roll, mis muul viisil takistab tuginemist direktiivi 2000/31/EÜ artikli 14 lõikele 1?

4.    Kas Useneti-teenuste platvormi käitajal, kes tegeleb üldsusele edastamisega ja saab tugineda direktiivi 2000/31/EÜ artikli 14 lõikele 1, võib keelata rikkumise jätkamise või teha talle viidatud direktiivi artikli 14 lõikes 3 ette nähtud võimalustest kaugemale mineva ettekirjutuse või ei luba seda teha direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõige 1?

____________