Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. lipnja 2019. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Stichting Brein protiv News-Service Europe BV

(predmet C-442/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Stichting Brein

Tuženik: News-Service Europe BV

Prethodna pitanja

Je li postupanje operatora platforme za usenet usluge (kao što je bio NSE) u okolnostima koje su navedene u točkama 1. do 7. i 16. ovog zahtjeva radnja priopćavanja javnosti u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2001/29/EZ)?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje (i riječ je o priopćavanju javnosti):

Protivi li se zaključak da je postupanje operatera platforme za usenet usluge radnja priopćavanja javnosti u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 2001/29/EZ primjeni članka 14. stavka 1. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (SL 2000., L 178, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 39., str. 58) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2000/31/EZ)?

U slučaju niječnog odgovora na prvo ili drugo pitanje (te je načelno moguće pozivanje na izuzeće od odgovornosti u skladu s člankom 14. stavkom 1. Direktive 2000/31/EZ):

Ima li operator platforme platforme za usenet usluge, koji pruža usluge u smislu navoda iz točaka 1. do 7. i 16. ovog zahtjeva, aktivnu ulogu koja se na drukčiji način protivi pozivanju na članak 14. stavak 1. Direktive 2000/31/EZ?

Može li se operatoru platforme za usenet usluge čije je postupanje radnja priopćavanja javnosti te koji se može pozivati na članak 14. stavak 1. Direktive 2000/31/EZ zabraniti nastavak povrede, odnosno može li se protiv njega izdati nalog kojim se premašuju mogućnosti koje se predviđaju člankom 14. stavkom 3. te direktive ili se to protivi članku 15. stavku 1. Direktive 2000/31/EZ?

____________