Language of document :

2019 m. birželio 12 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stichting Brein / News-Service Europe BV

(Byla C-442/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Stichting Brein

Kita kasacinio proceso šalis: News-Service Europe BV

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar platformos, kurioje teikiamos Usenet tinklo paslaugos, valdytojas (o NSE buvo tokia valdytoja) <...> laikomas viešai skelbiančiu kūrinius, kaip tai suprantama pagal 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2001, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230, toliau – Direktyva 2001/29/EB), 3 straipsnio 1 dalį?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai (t. y. kūriniai viešai skelbiami):

Ar nustačius, kad platformos, kurioje teikiamos Usenet tinklo paslaugos, valdytojas viešai skelbia kūrinius, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnio 1 dalį, negalima taikyti 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399, toliau – Direktyva 2000/31/EB) 14 straipsnio 1 dalies?

3.    Jei į pirmąjį ar antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai (todėl iš principo galima remtis atsakomybės išimtimis pagal Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnio 1 dalį):

Ar platformos, kurioje teikiamos Usenet tinklo paslaugos, valdytojas, kuris siūlo <...> paslaugas, atlieka aktyvius veiksmus, dėl kurių neleidžiama remtis Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnio 1 dalimi?

4.    Ar platformos, kurioje teikiamos Usenet tinklo paslaugos, valdytojui, viešai skelbiančiam kūrinius ir galinčiam remtis Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnio 1 dalimi, galima uždrausti tęsti šį pažeidimą ir (arba) dėl jo priimti nurodymą, kuris taikomas plačiau negu aprėpia šios direktyvos 14 straipsnio 3 dalyje numatytos galimybės, arba kuris prieštarauja Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 daliai?

____________