Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 12 iunie 2019 – Stichting Brein/News-Service Europe BV

(Cauza C-442/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Stichting Brein

Pârâtă: News-Service Europe BV

Întrebările preliminare

Operatorul unei platforme de servicii „Usenet” (astfel cum este NSE) efectuează, în împrejurările prezentate la punctele [1-7] și [16] din prezenta trimitere, o comunicare publică în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO 2001, L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230, denumită în continuare „Directiva 2001/29/CE”)?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ (și, prin urmare, există o comunicare publică): constatarea că operatorul platformei de servicii „Usenet” efectuează o comunicare publică în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE se opune aplicării articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice privind serviciile societății informaționale în special ale comerțului electronic, pe piața internă (denumită în continuare „Directiva 2000/31/CE”)?

În cazul în care răspunsul la prima sau la a doua întrebare este negativ [prin urmare, fiind în principiu posibilă invocarea exonerării de răspundere prevăzută la articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE]: operatorul platformei de servicii „Usenet” care furnizează servicii în sensul considerațiilor menționate la punctele [1-7] și [16] din această trimitere are un rol activ care se opune în alt mod invocării articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE?

Operatorului unei platforme de servicii „Usenet”, care efectuează o comunicare publică și care poate invoca articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE, îi poate fi interzisă continuarea încălcării sau poate fi emis împotriva sa un ordin care să depășească posibilitățile prevăzute la articolul 14 alineatul (3) din această directivă ori acest lucru încalcă articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE?

____________