Language of document :

Жалба, подадена на 8 юли 2019 г. от Maria Alvarez y Bejarano и др. срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 30 април 2019 г. по съединени дела T-516/16 и Т-536/16, Alvarez y Bejarano и др./Комисия

(Дело C-517/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Maria Alvarez y Bejarano, Ana-Maria Enescu, Lucian Micu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznanski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, Maria Castro Capcha, Hassan Orfe El, Evelyne Vandevoorde (представители: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Други страни в производството: Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз, Европейски парламент

Искания на жалбоподателите

да се отмени обжалваното решение;

да се отмени решението на жалбоподателите вече да не бъдат предоставяни дни за пътуване и да не им бъдат изплащани годишно пътни разноски, считано от 2014 г.;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Според жалбоподателите в обжалваното решение са допуснати редица грешки при прилагане на правото.

На първо място, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото в точки 67 и 75 от решението, ограничавайки обхвата на съдебния контрол, който трябва да осъществява в „явни“ случаи.

На второ място, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото в точки 70—73, когато постановил, че жалбоподателите не са в положение, сходно с това на служителите, които запазили правото си на дни за пътуване и годишно изплащане на пътни разноски.

На трето място, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато в точки 69 и 80—86 от решението постановил, че спорната правна уредба не нарушава принципа на пропорционалност.

____________