Language of document :

Valitus, jonka Maria Alvarez y Bejarano ym. ovat tehneet 8.7.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-516/16 ja T-536/16, Alvarez y Bejarano ym. v. komissio, 30.4.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-517/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: Maria Alvarez y Bejarano, Ana-Maria Enescu, Lucian Micu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznanski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, Maria Castro Capcha, Hassan Orfe El ja Evelyne Vandevoorde (edustajat: S. Orlandi ja T. Martin, avocats)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Valituksenalainen tuomio on kumottava

Päätös, jonka mukaan valittajille ei enää vuodesta 2014 lähtien myönnetä matkapäiviä eikä vuotuista matkakulukorvausta, on kumottava

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat vetoavat siihen, että valituksenalaisessa tuomiossa on useita oikeudellisia virheitä.

Ensinnäkin unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen tuomion 67 ja 75 kohdassa rajatessaan suoritettavakseen kuuluvan tuomioistuinvalvonnan vain ”ilmeisiin” tapauksiin.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen tuomion 70–73 kohdassa katsoessaan, ettei valittajien tilanne ollut rinnastettavissa niiden toimihenkilöiden tilanteeseen, joilla on edelleen oikeus matkapäiviin ja vuotuiseen matkakulukorvaukseen.

Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan tuomion 69 ja 80–86 kohdassa, ettei riidanalainen säännöstö ole suhteellisuusperiaatteen vastainen.

____________