Language of document :

Žalba koju su 8. srpnja 2019. podnijeli Maria Alvarez y Bejarano i dr. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 30. travnja 2019. u spojenim predmetima T-516/16 i T-536/16, Alvarez y Bejarano i dr. protiv Komisije

(predmet C-517/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelji: Maria Alvarez y Bejarano, Ana-Maria Enescu, Lucian Micu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznanski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, Maria Castro Capcha, Hassan Orfe El, Evelyne Vandevoorde (zastupnici : S. Orlandi, T. Martin, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Vijeće Europske unije, Europski parlament

Zahtjev

Ukinuti pobijanu presudu;

Poništiti odluku da se žaliteljima više ne priznaje pravo na vrijeme za putovanje i naknada godišnjih putnih troškova počevši od 2014.;

Naložiti Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji tvrde da je pobijana presuda zahvaćena s više pogrešaka koje se tiču prava.

Kao prvo, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava u točkama 67. i 75. presude ograničavajući opseg sudskog nadzora koji on mora provesti na „očite” slučajeve.

Kao drugo, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava u točkama 70. do 73. presude utvrdivši da žalitelji nisu bili u situaciji usporedivoj s onom agenata koji su zadržali pravo na vrijeme za putovanje i naknadu svojih godišnjih putnih troškova.

Kao treće, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava utvrdivši u točkama 69. i 80. do 86. presude da sporni propis ne povređuje načelo proporcionalnosti.

____________