Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-516/16. és T-536/16. sz., Alvarez y Bejarano és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2019. április 30-án hozott ítélete ellen Maria Alvarez Bejarano és társai által 2019. július 8-án benyújtott fellebbezés

(C-517/19. P sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Maria Alvarez Bejarano, Ana-Maria Enescu, Lucian Micu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznanski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, Maria Castro Capcha, Hassan Orfe El, Evelyne Vandevoorde (képviselők: S. Orlandi és T. Martin ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

A Bíróság semmisítse meg a felperesek részére a 2014. évtől bármilyen utazási idő és útiköltség-térítés megállapítását mellőző határozatot;

A Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek arra hivatkoznak, hogy a megtámadott ítéletben a Törvényszék többször is tévesen alkalmazta a jogot.

Először is a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot az ítélet 67. és 75. pontjában, mivel korlátozta a „nyilvánvaló” esetekben általa gyakorlandó bírósági felülvizsgálat hatályát.

Másodszor a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot az ítélet 70–73. pontjában, mivel úgy vélte, hogy a felperesek helyzete nem összehasonlítható azon alkalmazottakéval, akiknek fennmaradt az éves utazási időre és útiköltség-térítésre való jogosultságuk.

Harmadszor, a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel az ítélet 69. és 80–86. pontjában kimondta, hogy a vitatott szabályozás nem ellentétes az arányosság elvével.

____________