Language of document :

Recurs introdus la 8 iulie 2019 de Maria Alvarez y Bejarano și alții împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 30 aprilie 2019 în cauzele conexate T-516/16 și T-536/16, Alvarez y Bejarano și alții/Comisia

(Cauza C-517/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurenți: Maria Alvarez y Bejarano, Ana-Maria Enescu, Lucian Micu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznanski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, Maria Castro Capcha, Hassan Orfe El, Evelyne Vandevoorde (reprezentanți: S. Orlandi, T. Martin, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European

Concluziile recurenților

anularea hotărârii atacate;

anularea deciziei de a nu mai acorda recurenţilor, începând cu anul 2014, concediul aferent duratei călătoriei şi rambursarea cheltuielilor de călătorie anuală;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurenţii susţin că hotărârea atacată este afectată de mai multe erori de drept.

În primul rând, Tribunalul ar fi săvârşit o eroare de drept la punctele 67 şi 75 din hotărâre, întrucât a limitat întinderea controlului jurisdicţional pe care trebuie să îl exercite la cazurile „vădite”.

În al doilea rând, Tribunalul ar fi săvârşit o eroare de drept la punctele 70 şi 73 din hotărâre, întrucât a statuat că recurenţii nu se aflau într-o situaţie comparabilă cu cea a agenţilor care au păstrat beneficiul concediului aferent duratei călătoriei şi al rambursării cheltuielilor de călătorie anuală.

În al treilea rând, Tribunalul ar fi săvârşit o eroare de drept întrucât a statuat, la punctele 69 şi 80-86 din hotărâre că reglementarea în litigiu nu încalcă principiul proporţionalităţii.

____________