Language of document :

Pritožba, ki so jo Maria Alvarez y Bejarano in drugi vložili 8 julija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 30. aprila 2019 v združenih zadevah T-516/16 in T-536/16, Alvarez y Bejarano in drugi/Komisija

(Zadeva C-517/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožniki: Maria Alvarez y Bejarano, Ana-Maria Enescu, Lucian Micu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznanski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, Maria Castro Capcha, Hassan Orfe El, Evelyne Vandevoorde (zastopnika: S. Orlandi, T. Martin, odvetnika)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Svet Evropske unije, Evropski parlament

Predlogi

Izpodbijana sodba naj se razveljavi;

sklep, da se pritožnikom od leta 2014 ne dodeli več nobenega potovalnega časa in nobenega letnega povračila za potne stroške, naj se razglasi za ničen;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Priožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožniki navajajo, da je v izpodbijani sodbi večkrat napačno uporabljeno pravo.

Prvič, Splošno sodišče naj bi v točkah 67 in 75 sodbe napačno uporabilo pravo s tem, da je sodni preizkus, ki ga mora opraviti, omejilo na „očitne“ primere.

Drugič, Splošno sodišče naj bi v točkah od 70 do 73 sodbe napačno uporabilo pravo s tem, da je presodilo, da pritožniki niso bili v primerljivem položaju z uslužbenci, ki so ohranili pravico do potovalnega časa in letnega povračila za potne stroške.

Tretjič, Splošno sodišče naj bi v točkah 69 in od 80 do 86 sodbe napačno uporabilo pravo s tem, da je presodilo, da se s sporno ureditvijo ne krši načela sorazmernosti.

____________