Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. lipnja 2019. uputio Corte costituzionale (Italija) – DB protiv Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(predmet C-481/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte costituzionale

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: DB

Druga stranka u kasacijskom postupku: Commissione Nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

Prethodna pitanja

Treba li članak 14. stavak 3. Direktive 2003/6/EZ1 , s obzirom na to da se on i dalje primjenjuje ratione temporis, i članak 30. stavak 1. točku (b) Uredbe (EU) br. 596/20142 , tumačiti na način da dopuštaju državama članicama da ne sankcioniraju one koji odbiju odgovoriti na pitanja nadležnog tijela iz kojih može proizaći njihova odgovornosti za protupravnu radnju koja je kažnjiva administrativnim sankcijama „kaznenopravne” prirode?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje, jesu li članak 14. stavak 3. Direktive 2003/6/EZ, s obzirom na to da se on i dalje primjenjuje ratione temporis, i članak 30. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 596/2014, u skladu s člancima 47. i 48. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, uključujući s obzirom na sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava u vezi s člankom 6. EKLJP-a i s obzirom na ustavne tradicije koje su zajedničke državama članicama, u dijelu kojem se tim člancima nalaže sankcioniranje onih koji odbiju odgovoriti na pitanja nadležnog tijela iz kojih može proizaći njihova odgovornosti za protupravnu radnju koja je kažnjiva administrativnim sankcijama „kaznenopravne” prirode?

____________

1     Direktiva 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem (zlouporabi tržišta) (SL 2003., L 96, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 3., str. 74.)

2     Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL 2014., L 173, str. 1.)