Language of document :

2019 m. birželio 19 d. Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH / Agenzia delle Entrate

(Byla C-479/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Kita proceso šalis: Agenzia delle Entrate (Italijos mokesčių inspekcija)

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Bendrijos teisę, o konkrečiai Sutarties nuostatas dėl įsisteigimo laisvės ir laisvo kapitalo judėjimo, kaip jas aiškina Teisingumo Teismas, draudžiama nacionalinės teisės norma, kaip antai Decreto-legge n. 223/2006 (Dekretas įstatymas Nr. 223/2006) 35 straipsnio 10 ter dalyje įtvirtinta nuostata (kiek pagal ją hipotekos ir kadastro mokesčių lengvatos taikomos tik uždarojo tipo nekilnojamojo turto fondams)?

____________