Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. jūnijā iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH/Agenzia delle Entrate

(Lieta C-479/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Pamatlietas puses

Prasītāja: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Atbildētāja: Agenzia delle Entrate

Prejudiciālais jautājums

Vai Savienības tiesības – un, konkrēti, Līguma normas brīvības veikt uzņēmējdarbību un kapitāla brīvas aprites jomā, ņemot vērā Tiesas interpretāciju, – liedz piemērot tādu valsts tiesību normu kā Dekrētlikuma Nr. 223/2006 35. panta 10.-ter punkts, ciktāl ar to hipotekāro un kadastrālo nodevu atvieglojumi piešķirti tikai slēgtiem nekustamo īpašumu ieguldījumu fondiem?

____________