Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Watford Employment Tribunal (Spojené království) dne 22. srpna 2019 – K a další v. Tesco Stores Ltd

(Věc C-624/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Watford Employment Tribunal (Spojené království)

Účastníci původního řízení

Žalobci: K a další

Žalovaná: Tesco Stores Ltd

Předběžné otázky

Je článek 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) přímo účinný v případě žalobních nároků založených na tvrzení, že žalobci vykonávají v porovnání se srovnávanými osobami rovnocennou práci?

Je-li odpověď na otázku 1 záporná, je kritérium jediného zdroje pro účely srovnatelnosti zakotvené v článku 157 odlišné od otázky rovnocennosti, a pokud ano, má toto kritérium přímý účinek?

____________