Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Watford Employment Tribunal (Ühendkuningriik) 22. augustil 2019 – K jt versus Tesco Stores Ltd

(kohtuasi C-624/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Watford Employment Tribunal

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: K jt

Kostja: Tesco Stores Ltd

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklil 157 on vahetu õigusmõju selliste nõuete puhul, mille kohaselt teevad hagejad oma võrdlustöötajatega võrdväärset tööd?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas artiklis 157 seoses võrreldavusega ette nähtud ühtse allika kriteerium erineb võrdväärsuse küsimusest, ja kui erineb, siis kas sel juhul on sellel kriteeriumil vahetu õigusmõju?

____________