Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Watford Employment Tribunal (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 22.8.2019 – K ym. v. Tesco Stores Ltd

(asia C-624/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Watford Employment Tribunal

Pääasian asianosaiset

Kantajat: K ym.

Vastaaja: Tesco Stores Ltd

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (jäljempänä SEUT) 157 artiklalla välitön oikeusvaikutus käsiteltäessä kanteita, jotka perustuvat siihen, että kantajat tekevät samanarvoista työtä kuin heidän vertailukohteensa?

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kieltävä, onko SEUT 157 artiklassa tarkoitettu vertailtavuuteen sovellettava yhtä ainoaa alkuperää koskeva peruste erillinen työn samanarvoisuutta koskevasta kysymyksestä ja, jos on, niin onko tällä perusteella välitöntä oikeusvaikutusta?

____________