Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. kolovoza 2019. uputio Watford Employment Tribunal (Ujedinjena Kraljevina) – K i dr. protiv Tesco Stores Ltd

(predmet C-624/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Watford Employment Tribunal (Ujedinjena Kraljevina)

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: K i drugi

Tuženik: Tesco Stores Ltd

Prethodna pitanja

1.    Ima li članak 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) izravan učinak u slučaju tužbi podnesenih na temelju činjenice da tužitelji obavljaju rad jednake vrijednosti kao osobe u usporedivoj situaciji?

2.    Ako je odgovor na prvo pitanje niječan, razlikuje li se kriterij jedinstvenog izvora („single source test”) iz članka 157. od pitanja rada jednake vrijednosti i, ako je tako, ima li takav kriterij izravan učinak?

____________