Language of document :

A Watford Employment Tribunal (Egyesült Királyság) által 2019. augusztus 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – K és társai kontra Tesco Stores Ltd

(C-624/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Watford Employment Tribunal

Az alapeljárás felei

Felperesek: K és társai

Alperesek: Tesco Stores Ltd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Közvetlen hatállyal bír-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 157. cikke olyan keresetek esetében, amelyeket a felperesek azon az alapon terjesztenek elő, hogy velük összehasonlítható munkavállalókéval egyenlő értékű munkát végeznek?

Amennyiben az első kérdésre nemleges választ kell adni, elkülönül-e az egyenlő érték kérdésétől a 157. cikkben szereplő egyetlen forrást felhasználó összehasonlíthatósági teszt, és amennyiben igen, közvetlen hatállyal bír-e ez a teszt?

____________