Language of document :

2019 m. rugpjūčio 22 d. Watford Employment Tribunal (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K ir kt. / Tesco Stores Ltd

(Byla C-624/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Watford Employment Tribunal (Jungtinė Karalystė)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: K ir kt.

Atsakovė: Tesco Stores Ltd

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nagrinėjant reikalavimus, grindžiamus tuo, kad ieškovai atlieka tokios pačios vertės darbą kaip referenciniai asmenys, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 157 straipsnis veikia tiesiogiai?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar vieno šaltinio kriterijus, taikomas atliekant palyginimą pagal 157 straipsnį, skiriasi nuo vienodos vertės klausimo ir, jei taip, ar tas kriterijus turi tiesioginį poveikį?

____________