Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. augustā iesniedza Watford Employment Tribunal (Apvienotā Karaliste) – K u.c./Tesco Stores Ltd

(Lieta C-624/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Watford Employment Tribunal

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: K u.c.

Atbildētājs: Tesco Stores Ltd

Prejudiciālie jautājumi

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 157. pants ir tieši piemērojams prasībās, kas celtas, pamatojoties uz to, ka prasītāji veic vienādi vērtīgu darbu ar viņiem salīdzināmām personām?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noraidoša, vai viena avota kritērijs, lai veiktu salīdzināmību atbilstoši LESD 157. pantam, atšķiras no vienādas vērtības jautājuma, un, ja tā, vai šādam kritērijam ir tieša iedarbība?

____________