Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Watford Employment Tribunal (United Kingdom) la 22 august 2019 – K și alții/Tesco Stores Ltd

(Cauza C-624/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Watford Employment Tribunal (United Kingdom)

Părțile din procedura principală

Reclamanți: K și alții

Pârâtă: Tesco Stores Ltd

Întrebările preliminare

Articolul 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) este direct aplicabil în cazul cererilor în temeiul faptului că reclamanții desfășoară o muncă de valoare egală comparativ cu lucrătorii de referință?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, criteriul sursei unice utilizat în cadrul comparației în temeiul articolului 157 constituie un aspect diferit de aspectul privind valoarea egală și, în cazul unui răspuns afirmativ, criteriul respectiv are efect direct?

____________