Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Watford Employment Tribunal (Združeno kraljestvo) 22. avgusta 2019 – K in drugi/Tesco Stores Ltd

(Zadeva C-624/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Watford Employment Tribunal (Združeno kraljestvo)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: K in drugi

Tožena stranka: Tesco Stores Ltd

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali se člen 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) uporabi neposredno v primerih tožb, ki temeljijo na tem, da tožeče stranke opravljajo delo enake vrednosti kot osebe, vzete za primerjavo?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali se edini vir preizkusa primerljivosti v členu 157 razlikuje od vprašanja enake vrednosti in, če je tako, ali ima ta preizkus neposredni učinek?

____________