Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 19.6.2019 – UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH v. Agenzia delle Entrate

(Asia C-478/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte suprema di cassazione

Pääasian asianosaiset

Valittaja: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Vastapuoli: Agenzia delle Entrate

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin oikeus – ja erityisesti perussopimuksen sijoittautumisvapautta ja pääomien vapaata liikkuvuutta koskevat säännökset, sellaisina kuin unionin tuomioistuin on tulkinnut niitä – esteenä asetuksen (decreto-legge) nro 223/2006 35 §:n 10 ter momentissa, siltä osin kuin sillä rajoitetaan kiinnitys- ja rekisteriverojen huojennus vain suljetuille kiinteistörahastoille, tarkoitetun kaltaisen kansallisen oikeuden säännöksen soveltamiselle?

____________