Language of document :

A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH kontra Agenzia delle Entrate

(C-478/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alperes: Agenzia delle Entrate

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a közösségi joggal – különösen a Szerződésnek a letelepedési szabadsággal és a tőke szabad mozgásával kapcsolatos, a Bíróság által értelmezett rendelkezéseivel – a decreto-legge n. 223/2006 (223/2006. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet) 35. cikkének 10-ter. bekezdésében szereplőhöz hasonló nemzeti jogi rendelkezés alkalmazása (abban a részében, amelyben az az átírási és ingatlan-nyilvántartási bejegyzési illetékkedvezményt a zárt végű ingatlanbefektetési alapokra korlátozza)?

____________