Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 19 juni 2019 – UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH mot Agenzia delle Entrate

(Mål C-478/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i det nationella målet

Klagande: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Motpart: Agenzia delle Entrate

Tolkningsfråga

Utgör unionsrätten ‒ och i synnerhet fördragsbestämmelserna om etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital, enligt EU-domstolens tolkning ‒ hinder mot att tillämpa en nationell bestämmelse, såsom artikel 35.10-ter i lagdekret nr 223/2006, i den mån den lägre hypoteksskatt och de sänkta avgifter för registrering i fastighetsregistret som däri föreskrivs endast avser slutna fastighetsinvesteringsfonder?

____________