Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. srpnja 2019. uputio Verwaltungsgericht Wiesbaden (Njemačka) – WS protiv Savezne Republike Njemačke

(predmet C-505/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: WS

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 54. CISA-e1 u vezi s člankom 50. Povelje tumačiti na način da je već samo pokretanje kaznenog postupka za isto djelo u svim državama potpisnicama Sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama (schengenska pravna stečevina u skladu s člankom 1. stavkom 2. Odluke Vijeća 1999/435/EZ od 20. svibnja 1999.) (SL 2000., L 239, str. 13.) (u daljnjem tekstu: CISA) zabranjeno, ako njemačko državno odvjetništvo obustavi pokrenuti kazneni postupak nakon što je okrivljenik ispunio određene obveze, i, među ostalim, platio određeni novčani iznos koji je utvrdilo državno odvjetništvo?

2.    Proizlazi li iz članka 21. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u pročišćenoj verziji od 7. lipnja 2016., SL 2016., C 202, str. 1., 47.) (u daljnjem tekstu: UFEU) zabrana državama članicama da provedu zahtjev za uhićenje koji podnesu treće države u okviru međunarodne organizacije kao što je Međunarodna organizacija kriminalističke policije (Interpol) ako je dotična osoba na koju se odnosi zahtjev za uhićenje građanin Unije te je država članica, čije državljanstvo ona posjeduje, obavijestila međunarodnu [orig. str. 3.] organizaciju, a time i ostale države članice o sumnjama u pogledu usklađenosti zahtjeva za uhićenje s primjenom načela ne bis in idem?

3.    Protivi li se članku 21. stavku 1. UFEU-a već samo pokretanje kaznenog postupka i privremeno uhićenje u državama članicama čije državljanstvo dotična osoba ne posjeduje ako to nije u skladu s primjenom načela ne bis in idem?

4.    Treba li članak 4. stavak 1. točku (a) i članak 8. stavak 1. Direktive (EU) 2016/6802 u vezi s člankom 54. CISA-e i člankom 50. Povelje tumačiti na način da su države članice obvezne donijeti propise kojima se osigurava da je u slučaju postupka koji vodi do okončanja sudskog postupka u svim državama potpisnicama Sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama (SL 2000., L 239, str. 13.) zabranjena daljnja obrada crvene tjeralice Međunarodne organizacije kriminalističke policije (Interpol) koja treba dovesti do dodatnog kaznenog postupka?

5.    Pruža li međunarodna organizacija kao što je Međunarodna organizacija kriminalističke policije (Interpol) odgovarajuću razinu zaštite podataka ako nije donesena odluka o primjerenosti u skladu s člankom 36. Direktive (EU) 2016/680 i/ili nisu ispunjene odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s člankom 37. Direktive (EU) 2016/680?

6.    Smiju li države članice dalje obrađivati podatke koje su treće države unijele u tjeralicu Međunarodne organizacije kriminalističke policije (Interpol) (crvena tjeralica) samo ako treća država tjeralicom proširuje zahtjev za uhićenje i izručenje te traži da se izvrši uhićenje kojim se ne povređuje europsko pravo, a osobito primjena načela ne bis in idem?

____________

1     Konvencija o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama od 19. lipnja 1990. (SL 2000., L 239, str. 19.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 9., str. 12.).

2     Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podatakate o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL 2016, L 119, str. 89.).