Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 14. jūnijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Latte Villafranca SCRL, likvidācijas procesā, u.c./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

(Lieta C-464/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāji: Latte Villafranca SCRL, likvidācijas procesā, Azienda Agricola Cordioli Cesarino e Noè società semplice, Cordioli Evaristo e Loredano società semplice, DZ, EA un FB

Atbildētāji: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) un Regione Veneto

Prejudiciālie jautājumi

Vai tādā situācijā kā aprakstītā un pamatlietā aplūkotā Eiropas Savienības tiesības ir interpretējamas tādējādi, ka dalībvalsts tiesību akta normas pretruna Regulas (EK) Nr. 3950/92 1 2. panta 2. punkta trešajai daļai izraisa to, ka ražotājiem nav pienākuma maksāt papildmaksājumu, ja ir izpildīti minētajā regulā paredzētie nosacījumi?

Vai tādā situācijā kā aprakstītā un pamatlietā aplūkotā Eiropas Savienības tiesības un it īpaši vispārējais tiesiskās paļāvības aizsardzības princips ir interpretējami tādējādi, ka nevar aizsargāt to subjektu tiesisko paļāvību, kas ir izpildījuši dalībvalsts paredzētu pienākumu un kas ir guvuši labumu no sekām, kuras ir saistītas ar minētā pienākuma izpildi, ja šāds pienākums ir izrādījies esam pretrunā Eiropas Savienības tiesībām?

Vai tādā situācijā kā aprakstītā un pamatlietā aplūkotā 2001. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 1392/2001 2 9. pantam un Savienības tiesībās paredzētajam “prioritārās kategorijas” jēdzienam ir pretrunā tāda dalībvalsts tiesību norma kā Itālijas Republikas apstiprinātais Dekrētlikuma Nr. 157/2004 2. panta 3. punkts, kurā ir noteikts, ka pārmērīgi aprēķinātais papildmaksājums ir atmaksājams kārtībā, kas termiņu un procedūru ziņā atšķiras atkarībā no tā, vai attiecīgie ražotāji ir paļāvušies uz to, ka ir jāievēro valsts tiesību norma, kura ir izrādījusies esam pretrunā Savienības tiesībām, vai arī šo tiesību normu nav ievērojuši?

____________

1      Padomes Regula (EEK) Nr. 3950/92 (1992. gada 28. decembris), ar kuru ievieš papildmaksājumus pienam un piena produktiem (OV 1992, L 405, 1. lpp.).

2      Komisijas Regula (EK) Nr. 1392/2001 (2001. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 3950/92, ar kuru ievieš papildmaksājumus pienam un piena produktiem (OV 2001, L 187, 19. lpp.).