Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 12. augustil 2019 – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) versus Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

(kohtuasi C-608/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Vastustaja: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Eelotsuse küsimus

Kas määruse nr 1407/20131 artiklites 3 ja 6 sätestatud eeskirju abi andmise kohta tuleb tõlgendada nii, et taotleval ettevõtjal, kes on varasemate toetuste kumuleerumise tõttu ületanud lubatava abi ülemmäära, on võimalik – kuni taotletud toetuse tegeliku väljamaksmiseni – otsustada rahastuse vähendamise kasuks (projekti muutes või sellest uut varianti esitades) või loobuda (täielikult või osaliselt) varasematest toetustest, mille ta võib olla juba kätte saanud, et ikka lubatava ülemmäära piiresse jääda; ning kas samu sätteid tuleb tõlgendada nii, et need loetletud erinevad võimalused (muutmine või loobumine) kehtivad ka siis, kui liikmesriigi õigusnormides ja/või abi andmist puudutavas avalikus teates ei ole neid sõnaselgelt ette nähtud?

____________

1     Komisjoni 18. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT 2013, L 352, lk 1).