Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. kolovoza 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) protiv Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

(predmet C-608/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Druga stranka u postupku: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Prethodno pitanje

Treba li pravila o dodjeli potpora utvrđena člancima 3. i 6. Uredbe (EZ) br. 1407/20131 tumačiti na način da je u slučaju poduzetnika koji je podnositelj zahtjeva, koji je obuhvaćen prekoračenjem gornje granice koja se može odobriti na temelju kumuliranja s ranijim potporama, moguće – do stvarnog plaćanja traženog doprinosa – odabrati smanjenje financiranja (putem izmjene ili varijante projekta) ili odustajanje od prethodnih doprinosa (u cijelosti ili djelomično), koji su eventualno već primljeni, kako bi bili obuhvaćeni najvećim ograničenjem plaćanja; te treba li iste odredbe tumačiti na način da različite mogućnosti (varijante ili odustajanje) vrijede čak i ako nisu izričito predviđene u nacionalnom zakonodavstvu i/ili javnoj obavijesti o dodjeli potpore?

____________

1     Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL 2013., L 352, str. 1.)