Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. augusztus 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) kontra Zennaro Giuseppe Legnani Sas di Zennaro Mauro & C.

(C-608/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Alperes: Zennaro Giuseppe Legnani Sas di Zennaro Mauro & C.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az 1407/2013 rendelet1 3. és 6. cikkében rögzített, a támogatások odaítélésére vonatkozó szabályokat, hogy a korábbi támogatásokkal való halmozás miatt a támogathatóság felső határát túllépő kérelmező vállalkozás a kért támogatás tényleges folyósításáig választhatja a támogatás csökkentését (a projekt módosítása vagy megváltoztatása által), vagy az – adott esetben – lemond a már megkapott korábbi támogatások (egészéről vagy egy részéről) abból a célból, hogy a kifizethető összeg felső határán belül maradjon; ezenfelül úgy kell-e értelmezni ezeket a rendelkezéseket, hogy az említett különböző választási lehetőségek (módosítás vagy lemondás) akkor is érvényesek, ha azokról a nemzeti szabályozás és/vagy a támogatás odaítélésére vonatkozó nyilvános felhívás kifejezetten nem rendelkezik?

____________

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 181407/2013/EU bizottsági rendelet (HL 2013. L 352., 1. o.)