Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 12 august 2019 – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)/Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

(Cauza C-608/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Reclamant: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Pârâtă: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Întrebarea preliminară

Normele privind acordarea ajutoarelor prevăzute la articolele 3 și 6 din Regulamentul nr. 1407/20131 trebuie interpretate în sensul că întreprinderea solicitantă care depășește plafonul maxim permis ca urmare a cumulului cu subvenții anterioare poate să opteze – până la plata efectivă a subvenției solicitate – pentru reducerea finanțării (prin intermediul unor modificări sau variante la proiect) sau pentru renunțarea (totală sau parțială) la subvenții anterioare, eventual deja primite, pentru a se încadra în limita maximă care poate fi plătită, iar aceleași dispoziții trebuie interpretate în sensul că diversele opțiuni avute în vedere (variante sau renunțare) sunt valabile chiar dacă nu sunt prevăzute în mod expres de reglementarea națională și/sau în anunțul public privind acordarea ajutorului?

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (JO 2013, L 352, p. 1).