Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria regionale della Campania (Itálie) dne 25. června 2019 – Antonio Capaldo SpA v. Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

(Věc C-496/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Commissione tributaria regionale della Campania

Účastnice původního řízení

Žalobkyně a navrhovatelka: Antonio Capaldo SpA

Žalovaná: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

Předběžná otázka

Brání fyzické ověření zboží uskutečněné při jeho dovozu zahájení řízení o přezkumu celního výměru podle článku 78 nařízení (EHS) č. 2913/921 , kterým se vydává celní kodex Společenství?“

____________

1     Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).