Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione tributaria regionale della Campania (Italien) den 25. juni 2019 – Antonio Capaldo SpA mod Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

(Sag C-496/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Commissione tributaria regionale della Campania

Parter i hovedsagen

Sagsøger og appellant: Antonio Capaldo SpA

Sagsøgt og indstævnt: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

Præjudicielt spørgsmål

Er en fysisk kontrol af varer, som er gennemført i forbindelse med deres indførsel, til hinder for, at der indledes en procedure for revision af toldafgørelser i henhold til artikel 78 i forordning (EØF) nr. 2913/92 1 om indførelse af en EF-toldkodeks?

____________

1     Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12.10.1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT 1992, L 302, s. 1).