Language of document :

A Commissione tributaria regionale della Campania (Olaszország) által 2019. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Antonio Capaldo SpA kontra Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

(C-496/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria regionale della Campania

Az alapeljárás felei

Felperes: Antonio Capaldo SpA

Alperes: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Akadályát képezi-e az áruk behozatalukkor történő fizikai ellenőrzése az adó- és vámmegállapítási határozat felülvizsgálatára irányuló, a Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet1 78. cikkében meghatározott eljárás megindításának?

____________

1 A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL 1992. L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.)