Language of document :

2019 m. birželio 25 d. Commissione tributaria regionale della Campania (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antonio Capalda SpA / Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

(Byla C-496/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione tributaria regionale della Campania

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja ir apeliantė: Antonio Capalda SpA

Atsakovas: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

Prejudicinis klausimas

Ar tuo atveju, kai importuojant prekes buvo atliktas jų fizinis patikrinimas, neleidžiama atlikti Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą1 , 78 straipsnyje numatytos patikrinimo peržiūros procedūros?

____________

1 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307).