Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria regionale della Campania (Italië) op 25 juni 2019 – Antonio Capaldo SpA / Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

(Zaak C-496/19)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Commissione tributaria regionale della Campania

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Antonio Capaldo SpA

Verwerende partij: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

Prejudiciële vraag

Staat de fysieke verificatie van de goederen op het tijdstip waarop zij worden ingevoerd, in de weg aan de inleiding van de procedure voor herziening van de vastgestelde aanslag als bedoeld in artikel 78 van verordening (EEG) nr. 2913/921 , waarbij het communautair douanewetboek is vastgesteld?

____________

1 Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB 1992, L 302, blz. 1).