Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione tributaria regionale della Campania (Italia) la 25 iunie 2019 – Antonio Capaldo SpA/Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

(Cauza C-496/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Commissione tributaria regionale della Campania

Părțile din procedura principală

Reclamantă și apelantă: Antonio Capaldo SpA

Intimată: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

Întrebarea preliminară

Verificarea fizică a mărfurilor la momentul importului acestora se opune inițierii procedurii de revizuire a constatării, prevăzută la articolul 78 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/921 de instituire a Codului vamal comunitar?

____________

1     Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO 1992, L 302, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 5, p. 58).